1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem