Poznaj pełenspis treści.

Poradnik Kierownika Budowy to ponad 900 stron przygotowanych z myślą o kierownikach budowlanych.

1. Umowa o roboty budowlane
2. Procedury administracyjne przy rozpoczynaniu robót budowlanych
3. Prowadzenie i kontrola jakości robót – dobre praktyki
4. Odbiór prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi, normami PN-EN
5. Odpowiedzialność i współpraca na linii: inwestor – kierownik budowy – projektant