Pełna kontrola nad każdym projektem budowlanym.

Poradnik Kierownika Budowy to ponad 900 praktycznych stron skondensowanej wiedzy przygotowanych z myślą o kierownikach budowlanych:

 • Aktualności
 • Procedury
 • Wytyczne
 • Obowiązki
 • Kontrole
 
W Poradniku Kierownika Budowy

znajdziesz kompletne informacje w obszarach:

 • Umowy budowlane – obowiązkowe zapisy, klauzule, zabezpieczenia oraz gotowe przykłady
 • Procedury administracyjne przy rozpoczynaniu robót budowlanych
 • Prowadzenie i kontrola jakości robót – dobre praktyki
 • Odbiór prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi, normami PN-EN
 • Odpowiedzialność i współpraca na linii: inwestor – kierownik budowy – projektant
Wygodny dostęp do informacji

Co oferuje Poradnik Kierownika Budowy?

Ustawa Prawo Budowlane nakłada na kierownika budowy szereg nieustannie zmieniających się obowiązków. Za wypełnienie ich niezgodnie z przepisami lub zasadami technicznymi na kierowniku budowy ciąży odpowiedzialność cywilna, zawodowa i karna. Dlatego przygotowaliśmy pakiet kompleksowych materiałów w formie papierowej publikacji lub dedykowanego portalu, które pomogą zabezpieczyć odpowiedzialność kierownika budowy i sprawnie poprowadzić proces budowlany zgodnie z najnowszymi przepisami.

Aktualności

Poprowadzisz proces budowlany zgodnie z aktualnymi przepisami i zgromadzisz kompletną i prawidłowo wypełnioną dokumentację, która pomoże bezproblemowo przejść przez kontrole NB, PIP czy PSP.

Gotowe materiały

Otrzymasz wskazówki, jak poprawnie dokonać odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu, aby uniknąć problemów na kolejnych etapach procesu budowlanego.

Praktyczna wiedza

Dowiesz się, co powinna zawierać kompletna umowa o roboty budowlane i jak konstruować bezpieczne załączniki, aby ustrzec się problemów podczas prowadzenia inwestycji.

Wiedza oraz materiały do których otrzymasz dostęp:

1
Umowy budowlane – obowiązkowe zapisy, klauzule, zabezpieczenia oraz gotowe przykłady:
 • Umowa o roboty budowlane
 • Rodzaje umów o roboty budowlane
 • Zapisy i klauzule umowy o roboty budowlane
 • Wzorce umowne – FIDIC
 • Ochrona podwykonawców
 • Realizacja inwestycji mieszkaniowych według nowych zasad specustawy
 • Rozliczanie VAT na usługi budowlane
 • Procedury przy przeprowadzaniu remontów, napraw i konserwacji w obiekcie budowlanym. Dokumentacja techniczna obiektu budowlanego dotycząca robót budowlanych
 • Prace porządkowe, roboty naprawcze oraz usprawniające w obiekcie budowlanym i wpisy do Książki Obiektu Budowlanego
 • Zasady i sposób prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego – podsumowanie obowiązujących aktów prawnych
 • Aktualne zmiany w ustawie Prawa budowlanego
 • System Elektroniczny Dziennik Budowy
 • Książka Obiektu Budowlanego
 • Projekt budowlany w nowym podejściu ustawy Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych
2
Procedury administracyjne przy rozpoczynaniu robót budowlanych
 • Zasady rozpoczęcia robót budowlanych tylko na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Definicję rodzajów prac budowlanych: budowa, przebudowa i remont
 • Kluczowa kwalifikacja planowanych prac pod względem rodzaju robót budowlanych
 • Różnice między przebudową a budową i remontem
 • Wymogi związane z wnioskiem o pozwolenie na budowę, w tym dokumenty, które należy dołączyć do wniosku
3
Prowadzenie i kontrola jakości robót – dobre praktyki:
 • Zarządzanie bezpieczeństwem na budowie
 • Bezpieczeństwo konstrukcji żelbetowych
 • Technologie i techniki pracy na wysokości w budownictwie
 • Rozwiązania konstrukcyjne w budownictwie przemysłowym
 • Urządzenia energetyczne na budowie
 • Zmienione warunki techniczne w zakresie energooszczędności budynków
 • Rozwiązania projektowe w pasywnych budynkach mieszkalnych
 • Prowadzenie dziennika budowy
 • Egzekucja administracyjna obowiązków wynikających z Prawa budowlanego
4
Odbiór prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi, normami PN-EN w tym także:
 • Procedury odbiorów częściowych
 • Odbiór dokumentacji powykonawczej – zasady weryfikacji poprawności prowadzenia Dziennika budowy
 • Weryfikacja poszczególnych robót według dokumentacji budowlanej – co należy sprawdzić w obiekcie przed odbiorem
 • Przystąpienie do użytkowania po zakończonym procesie budowlano-inwestycyjnym rozpoczyna okres korzystania z obiektu budowlanego
 • Czynności kontrolne przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego
 • Nieprawidłowości w utrzymaniu obiektu budowlanego. Rodzaje nieprawidłowości, procedury, sankcje
 • Dokumentowanie kontroli elementów obiektu budowlanego i jego wyposażenia instalacyjnego dokonywanej raz w roku
 • Przeprowadzanie kontroli, badań i sprawdzeń obiektów budowanych, ich poszczególnych elementów oraz wyposażenia instalacyjnego. Zakres czynności kontrolnych oraz terminy wynikające z obowiązujących przepisów
 • Okresowa kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego w znowelizowanych przepisach ustawy Prawo budowlane
5
Odpowiedzialność i współpraca na linii: inwestor – kierownik budowy – projektant:
 • Prawa i obowiązki inwestora
 • Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
 • Rozliczenie dodatkowych robót budowlanych
 • Wady i błędy projektowe – obowiązki wykonawcy
 • Rozliczenie robót budowlanych w przypadku upadłości inwestora lub wykonawcy
 • Kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego – zadania i obowiązki
 • Prawa i obowiązki kierownika budowy
 • Nadzór inwestorski a kierownictwo budowy – wzajemne relacje
 • Dokumenty bezpieczeństwa na budowie
 • Oświetlenie miejsc pracy na placu budowy
 • Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Zapewnienie zgodności wyrobów budowlanych
 • Obiekty zniszczone wskutek działania żywiołu – kontrola i zabezpieczenie, remont, odbudowa i rozbiórka
 • Przepisy techniczno-budowlane dla dróg publicznych
 • Przepisy ogólne, wzorce i standardy
 • Podstawowe i szczegółowe warunki techniczne
Poznaj funkcjonalności

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami to podstawa każdego projektu budowlanego

Kompletna baza praktycznych informacji na temat obowiązków, które musi wypełniać kierownik budowy – wymagania wynikające z prawa w zakresie umów budowlanych czy dotyczące tworzenia dokumentacji odbiorczej.

 • Obowiązki w zakresie prowadzenia inwestycji trzeba koniecznie uwzględnić przygotowując się do prowadzenia procesu budowlanego.
 • Przygotowanie oraz wypełnienie wszystkie dokumentów wymaganych przy robotach budowlanych, by dotrzymać odpowiednich terminów i nie doprowadzić do opóźnień.
 • Przygotowanie do kontroli Nadzoru Budowlanego i to na co kontrolerzy będą zwracali uwagę w pierwszej kolejności.
 • Prawidłowa interpretacja przepisów budowlanych dotyczących poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego.
Rozwiązanie
problemowych sytuacji..
 • Jakich kroków nie można pominąć podczas przygotowywania inwestycji w przypadku remontu lub adaptacji istniejącego już budynku.
 • Jak właściwie skoordynować działania projektanta, inwestora i kierownika budowy, by inwestycja przebiegała zgodnie z planem, bez opóźnień i sporów.
 • Jak na etapie podpisywania umowy odpowiednio i z korzyścią dla obu stron procesu budowlanego uregulować zasady dotyczące przeprowadzenia odbioru robót.
 • Jakich procedur organizacyjnych przestrzegać, aby być dobrze przygotowanym do odbioru robót budowlanych – tak by ich rezultat satysfakcjonował wszystkie strony procesu inwestycyjnego, nie doprowadzając do sporu sądowego.
Otrzymasz
komplet dokumentów.
 • Wzory umów na roboty i usługi budowlane zabezpieczające interesy kierownika budowy.
 • Wnioski, zgłoszenia i oświadczenia potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Listy kontrolne i dokumenty niezbędne podczas prowadzenia budowy.
 • Wzory protokołów z odbiorów robót budowlanych.

Kup teraz

Wersja
PODSTAWOWA
zł netto / zł brutto
netto
zł brutto
 
 • Drukowana publikacja w praktycznej formie segregatorowej
 • Limitowany dostęp do e-wydania publikacji
 • Dodatkowe materiały multimedialne
 • Każda kwartalna aktualizacja za dodatkową opłatą w wysokości 420 zł netto
Wersja
CYFROWA
zł netto / zł brutto
netto
zł brutto
 
 • Roczny dostęp online do serwisu www.kierownik-budowlany.pl
 • Nielimitowany dostęp do e-wydania publikacji
 • Dodatkowe materiały multimedialne
 • Dostęp do kwartalnych aktualizacji publikacji bez dodatkowych opłat

* Do wersji podstawowej należy doliczyć koszty wysyłki w wysokości 43,04 zł brutto. Kalendarz aktualizacji

Poznaj naszych autorów.

Zawartość publikacji to owoc długotrwałych konsultacji z cenionymi na rynku ekspertami prawa budowlanego i inżynierami budownictwa pełniącymi samodzielne funkcje w budownictwie.

Andrzej Smoliński Praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem w służbie BHP; koordynator bezpieczeństwa na największych, bezwypadkowych budowach w Polsce.

Sebastian Wrzesiński Prowadzi firmę zajmującą się kompleksową obsługą inwestycji we wszystkich branżach, a także oferującą pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych oraz kierownika budowy.

Katarzyna Mateja Inżynier, ukończyła specjalność Inżynieria Procesów Budowlanych – Technologie i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach;

Krzysztof Balczerski Inżynier Kontraktu w Spółce Apro Investment, wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Aleksander Woźnicki Radca prawny; specjalizuje się w zagadnieniach zagospodarowania przestrzennego, obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego oraz szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Dorota Dorska Radca prawny specjalizujący się w prawnej obsłudze procesu inwestycyjno-budowlanego.

Michał Filipowicz Ekspert Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie.

Wojciech Kowalczuk Prawnik, w ramach swojej praktyki zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje kapitałowe polegające na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne.

Marcin Krawczyk Prawnik w poznańskiej kancelarii zajmującej się m.in. rynkiem nieruchomości oraz inwestycjami budowlanymi, współtwórca i prowadzący szkolenia z zakresu prawa, a także autor licznych artykułów prawniczych.

Rafał Lewandowski Prawnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania; zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących inwestycji budowlanych.

Co nas wyróżnia

Merytoryczna wiedza, która została zebrana dla Ciebie w jednej, unikatowej publikacji.

 • 25 lat doświadczenia na rynku
 • Najlepsi autorzy w branży 
 • Ponad 300 dokumentów budowlanych
 • Zawsze aktualne informacje
 • Komplet procedur niezbędnych na każdym etapie
 • Proces inwestycyjny etap po etapie

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z bok@forum-media.pl