Poradnik
kierownika budowy

kup teraz

PKB to ponad 900 stron przygotowanych
z myślą o kierownikach budów.

Wzory dokumentów potrzebne do obsługi procesu inwestycyjnego przygotowane przez branżowych specjalistów, w tym m.in. Umowa o roboty budowlane, Umowa w sprawie współfinansowania inwestycji, Plan BIOZ, Gwarancję zapłaty za roboty budowlane oraz Szczegółową instrukcję opracowania umowy o roboty budowlane.

Komplet opracowań dotyczących sprawnego przeprowadzania niezbędnych do rozpoczęcia prac procedur administracyjnych wymaganych przez Prawo budowlane oraz akty powiązane wraz z praktycznym omówieniem i dostosowaniem do nowelizacji kluczowych przepisów.

Podręczne narzędzie każdego kierownika budowy prezentujące krok po kroku temat umów budowlanych, procedur administracyjnych, prowadzenia i kontroli jakości robót, odbiór prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi i nomami PN-EN, a także tryby odpowiedzialności i współpracy na linii: inwestor – kierownik budowy – projektant.

W bieżącym wydaniu:

 • Umowa o roboty budowlane
 • Zapisy i klauzule umowy o roboty budowlane
 • Wzorce umowne – FIDIC
 • Ochrona podwykonawców
 • Bezpieczeństwo konstrukcji żelbetowych
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych
 • Rozbiórka obiektów zawierających azbest
 • Warunki realizacji budynków letniskowych

Jak korzystać z Poradnika Kierownika Budowy?

 • KROK 1. Określ obszar inwestycji, którym będziesz kierował
  spis treści publikacji jest budowany na podstawie najważniejszych obszarów realizowanych we współczesnym budownictwie
 • KROK 2. Zapoznaj się z kluczowymi narzędziami pomagającymi poprawnie zorganizować pracę
  autorzy dzielą się swoim doświadczeniem w zakresie wdrażania zmian i podpowiadają, jak najlepiej zaplanować poszczególne etapy realizacji projektu oraz jak prawidłowo przeprowadzić wszystkie procedury urzędowe, wynikające z Kodeksu Cywilnego oraz aktów powiązanych
 • KROK 3. Skorzystaj z gotowych wzorów, przykładów i dokumentacji
  Wykorzystaj przygotowane wzorce umowne, wnioski, protokoły z realizacji prac oraz inne dokumenty, aby sprawnie realizować kolejne etapy inwestycji oraz porozumiewać się ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
Zobacz spis treści

3 powody, dla których warto wyposażyć się
w Poradnik Kierownika Budowy

1

Praktyczne podejście do kierowania budową – przekazujemy wiedzę i narzędzia dostosowane do obecnie panujących realiów zarówno w zakresie wykonawstwa, jak i otoczenia legislacyjnego, prezentując wszystko z perspektywy naszego czytelnika, czyli kierownika budowy.

2

Aktualność omawianych ustaw i rozporządzeń – dbamy o to, aby wskazywać te nowelizacje, które generują nowe obowiązki dla kierowników budów, nie tylko z zakresu Prawa Budowlanego, ale również Prawa zamówień publicznych, Ochrony Środowiska, BHP, Prawa wodnego, Kodeksu Cywilnego oraz innych.

3

Podejście problemowe do wykonawstwa – w serii szczegółowych materiałów poradnikowych omawiamy szereg zagadnień związanych z wykonawstwem np. dróg bądź konstrukcji żelbetowych, wskazując obszary szczególnej uwagi oraz wady i zalety stosowanych rozwiązań.

Kto powinien wyposażyć się w Poradnik Kierownika Budowy:

 • Kierownicy budów
 • Inwestorzy
 • Developerzy
 • Projektanci
 • Generalni wykonawcy
 • Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
 • Inwestorzy zastępczy
 • Osoby posiadające uprawnienia budowlane

Tematy poruszane w publikacji

 • Umowy budowlane – obowiązkowe zapisy, klauzule, zabezpieczenia oraz gotowe przykłady
 • Procedury administracyjne przy rozpoczynaniu robót budowlanych
 • Prowadzenie i kontrola jakości robót – dobre praktyki
 • Odbiór prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi, normami PN-EN
 • Odpowiedzialność i współpraca na linii: inwestor – kierownik budowy – projektant
Zobacz spis treści

Liczby:

4

aktualizacje w ciągu roku, dzięki którym będziesz na bieżąco ze stanem prawnym oraz powiększysz pole pewności działania w zakresie wykonawstwa

160

praktycznych dokumentów, list kontrolnych, protokołów, wniosków oraz instrukcji, dzięki którym będziesz mógł poradzić sobie z każdą inwestycją

100%

profesjonalnej, merytorycznej wiedzy, która została zebrana dla Ciebie w jednej, unikatowej publikacji, abyś mógł mieć do niej stały dostęp pozwalający na ciągły rozwój i sukcesywne podnoszenie kompetencji – w dowolnie wybranym przez Ciebie momencie

900

stron przepełnionych wiedzą i doświadczeniem autorów – prawników, kierowników budów oraz urzędników – którzy krok po kroku przeprowadzą Cię poprzez nawet najbardziej skomplikowane inwestycje oraz postępowania, abyś mógł z sukcesem doprowadzić do oddania obiektu.

Krzysztof Balczerski

Dorota Dorska

Michał Filipowicz

Wojciech Kowalczuk

Marcin Krawczyk

Rafał Lewandowski

Katarzyna Mateja

Emilia Pankowska

Andrzej Smoliński

Aleksander Woźnicki

Sebastian Wrzesiński