Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego
Kategoria
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

7. Protokół z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

6. Porozumienie ws powołania koordynatora ds BHP i PPOŻ.

Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

4. Protokół z naprawy gwarancyjnej.

Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

5. Harmonogram zatrudnienia pracowników budowlanych.

Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

2. Zawiadomienie inwestora o włamaniu, kradziezy z terenu budowy.

Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

3. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn uszkodzenia mienia.

Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

Protokół z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego

Porozumienie ws. powołania koordynatora ds. BHP i PPOŻ