Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem