9. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem