9. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem