8. Oświadczenie o zgodności projektu domu z przepisami.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem