7. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem