7. Protokół wprowadzenia i przekazania placu budowy.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem