6. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem