6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem