5. Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem