4. Oświadczenie o naliczeniu kary umownej.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem