4. Gwarancja usunięcia wad i usterek.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem