3. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem