3. Oświadczenie o posiadaniu dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem