3. Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem