23. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań na zabytku.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem