2. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem