2. Oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych z odstępstwami od projektu.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem