2. Oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem