19. Zgłoszenie robót rozbiorkowych niewymagających pozwolenia.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem