19. Wystąpienie kierownika budowy o zmiany projektowe.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem