19. Wystąpienie kierownika budowy o zmiany projektowe

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem