18. Protokół przekazania terenu budowy wykonawcy robót.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem