16. Protokół przekazania dokumentacji powykonawczej z zakończonej inwestycji.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem