16. Oświadczenie o zgodzie, odmowie na ustanowienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem