14. Wystąpienie o usprawnienie procesu budowy.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem