14. Protokół odbioru technicznego - częściowego przewodu kanalizacyjnego.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem