13. Protokół odbioru częściowego.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem