12. Instrukcja BHP dla tokarzy.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem