11. Oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem