10. Wniosek o udzielenie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem