1. Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem