1. Oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych wykonanych bez odstępstw od projektu.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem