1. Lista kontrolna - najczęstsze uwagi NB i PSP podczas kontroli obiektu przygotowanego do użytkowania.

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem