Krzysztof Balczerski

absolwent Budownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy; absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy; Inżynier Kontraktu w Spółce Apro Investment.

Dorota Dorska

radca prawny specjalizujący się w prawnej obsłudze procesu inwestycyjno-budowlanego. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów o roboty budowlane, w tym umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz umów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Prowadzi kancelarię prawną Buduj z Prawem – kancelariabzp.pl.

Michał Filipowicz

magister inżynier, absolwent Politechniki Lubelskiej, doktorant, ekspert Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, autor komentarzy prawnych, porad prawnych dla kwartalnika „Lubelski Poradnik Budowlany”, a także artykułów dotyczących architektury zabytkowej w prasie lokalnej. Członek Zarządu Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.

Wojciech Kowalczuk

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zajmuje stanowisko prawnika w jednej z wiodących kancelarii w regionie Polski północnej, posiadającej swoje biura również w Warszawie i Poznaniu. W ramach swojej praktyki zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych prowadzących inwestycje kapitałowe polegające na inwestowaniu w nieruchomości komercyjne.

Marcin Krawczyk

absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracował jako asystent w wydziale gospodarczym Sądu Rejonowego w Kaliszu, ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski, pracownik organów skarbowych, prawnik w poznańskiej kancelarii zajmującej się m.in. rynkiem nieruchomości oraz inwestycjami budowlanymi, współtwórca i prowadzący szkolenia z zakresu prawa, a także autor licznych artykułów prawniczych.

Rafał Lewandowski

ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie aplikację sądową; obecnie prawnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania; zajmuje się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących inwestycji budowlanych.

Katarzyna Mateja

ukończyła studia w specjalności Inżynieria Miejska w stopniu inżyniera oraz w specjalności Inżynieria Procesów Budowlanych – Technologie i Zarządzanie w Budownictwie w stopniu magistra na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach; obecnie studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; w 2005 r. odbyła staż w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru.

Emilia Pankowska

wieloletni ekspert BHP i praktyk w zakresie kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz sporządzania dokumentacji na potrzeby kontroli; wykładowca w Grudziądzkiej Szkole Wyższej na kierunkach związanych z bezpieczeństwem i inżynierią środowiska pracy; na co dzień współpracuje z Naczelną Organizacją Techniczną w zakresie szkoleń; autorka wielu opracowań z zakresu BHP i prawa pracy.

Andrzej Smoliński

absolwent Politechniki Gdańskiej Wydz. Zarządzania i Ekonomii, Uniwersytetu Gdańskiego Wydz. Ekonomiki Produkcji i Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Wydz. Telekomunikacji i Elektrotechniki. Praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem w służbie BHP; koordynator bezpieczeństwa na największych, bezwypadkowych budowach w Polsce. Autor niedemingowskich, niezwykle skutecznych w budownictwie, systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz nowatorskich procedur organizacyjno-technicznych realizacji robót budowlanych w nowych technologiach.

Aleksander Woźnicki

radca prawny; specjalizuje się w zagadnieniach zagospodarowania przestrzennego, obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego oraz szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska; doświadczenie zdobywał m.in. pełniąc obowiązki Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. ochrony przestrzeni publicznej.

Sebastian Wrzesiński

prowadzi firmę zajmującą się kompleksową obsługą inwestycji we wszystkich branżach, a także oferującą pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót budowlanych oraz kierownika budowy; ponadto w swojej pracy zajmuje się wykonywaniem kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych, przedmiarów i obmiarów robót budowlanych, rozliczaniem inwestycji, wykonywaniem opinii technicznych i ekspertyz, jak również przeprowadzaniem przeglądów technicznych budynków rocznych i pięcioletnich oraz sporządzaniem certyfikatów energetycznych.